Cursussen 2017 - 2018

Naast individuele begeleiding en training in groepsverband verzorgt het centrum MRT-ABC ook cursussen en opleidingen.

OriŽntatiecursus Motorische Remedial Teaching

Doelgroep:
Leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs en anderen, betrokken bij de begeleiding en scholing van kinderen.

Doelstellingen:
De cursus is sterk gericht op het praktisch werken.

 • Inzicht krijgen in de motorische ontwikkeling van een kind
 • Kennismaken met een eenvoudig handelingsplan
 • Leren screenen:
  • Observeren
  • Interpreteren
  • Diagnosticeren

Cursusbelasting:
8 lesavonden van 2½ uur.
Totaal 40 uur, waarvan 20 contacturen

Docent:
Wil van Rijn

Data cursusavonden 2017 en 2018:
De cursus vindt plaats op woensdagavond in Amersfoort van 19:00 uur tot 21:30 uur
Op dit moment zijn er nog geen data gepland. Wilt u op de hoogte blijven van deze opleiding? Vul dan het contactformulier in.

Cursuskosten:
€ 1.150,00

Opleiding Motorische Remedial Teaching

Doelgroep:
Mensen die werken aan de bewegingsontwikkeling van kinderen zowel binnen als buiten het onderwijs. Ook zij die, enthousiast geraakt zijn om wat voor reden ook, en van plan zijn MRT binnen hun werkgebied op te nemen.

Doelstellingen:

 • Bekend raken met de theoretische achtergronden van het vakgebied Motorische Remedial Teaching
 • Verschillende motorische onderzoeken leren kennen en hanteren
 • Vanuit beginselen uit pedagogiek, neuropsychologie, ortho-pedagogiek enerzijds en vanuit specifieke vakmethodiek en didactiek anderzijds een handelingsplan maken voor dat kind in die groep of voor de hele groep
 • Handelingsplan groepsgewijs en individueel leren uitvoeren, aanpassen, bijstellen en het eindresultaat te evalueren
 • Informatie krijgen over het begeleiden van ouders of verzorgers en het samenwerken met leerkrachten en school van het kind.

Studiebelasting:
De opleiding duurt 2 jaar met een totaal van 36 lesavonden en 3 zaterdagen.
De opleiding duurt in totaal 280 uur, waarvan ongeveer 80 contacturen. 

Docenten:
Wil van Rijn
Er zullen waarschijnlijk gastdocenten meewerken

Data opleiding 2017 en 2018:
Op woensdag 26 oktober 2016 is een nieuwe opleiding gestart.
De opleiding wordt gegeven in Amersfoort.
Wilt u op de hoogte blijven van deze opleiding? Vul dan het contactformulier in.

Kosten opleiding:
€ 2.450,00, inclusief € 100,00 inschrijf- en materiaalkosten