Beweeg wijs

Bewegen is leren, leren is bewegen

De nadruk in het onderwijs ligt op cognitieve zaken. Soms denk ik wel eens: Het lijf is er alleen om het hoofd naar school te dragen. Men onderschat het belang van de motoriek, van bewegen. Kinderen die in wat voor situaties dan ook zich goed kunnen bewegen, zijn veel makkelijker in staat om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Bewegen is leren, leren is bewegen! Er is te weinig aandacht voor motoriek in de school. Er wordt te prestatiegericht gewerkt, er wordt te veel aan eindvormen gedacht. Bijvoorbeeld schrijven, en veel minder met wat daaraan vooraf moet gaan. Er komen dan ook steeds meer kinderen met schrijfproblemen en cognitieve problemen: slecht handschrift, laag tempo, slechte concentratie, te korte spanningsboog, spelfouten, enz.

Het zijn bijna altijd de ouders, vooral de moeders, die de onvrede bij hun kind signaleren, vaak al in een heel vroeg stadium. Er wordt meestal wat laconiek op gereageerd, zo van: "uw kind is gewoon wat onrustig", of: "daar groeit hij wel overheen".
Uit onderzoek dat ik heb verricht blijkt, dat er sprake kan zijn van lateralisatieproblemen. Kinderen zijn bijvoorbeeld te snel éénhandig, rechts of links en hebben niet voldoende met twee handen ontdekkingen gedaan. De keuze voor een voorkeurskant is vaak niet goed gemaakt en één van de hersenhelften is dan ook niet echt dominant geworden. Deze kinderen ontwikkelen een slecht handschrift en als ze het heel netjes willen doen, zijn ze vaak te traag.
Kinderen die nog niet goed kunnen koppelen, waarvan de pengreep te krampachtig is, die een onrustige werkhand hebben verbruiken te veel energie. Een schooldag zijn voor hen twee schooldagen. Geen wonder dat deze kinderen een slechte concentratie hebben. Ze ‘verspillen’ twee keer zoveel energie als een ander, met het gevolg dat ze doodmoe worden.

In het centrum MRT-ABC zoek ik de oorzaak van problemen op het gebied van leren en gedrag in de motoriek. En dat is actueel, want motoriek in relatie tot gedrags- en leerproblemen staan zeer in de belangstelling.

Wil van Rijn
Motorisch Remedial Teacher