Beweeg wijs

Centrum MRT-ABC

Veel kinderen hebben last van stoornissen in concentratie, gedrag en schoolprestaties. Dat wil niet zeggen dat die kinderen gestoord zijn! De oorzaak is in veel gevallen een achterstand in de bewegingsontwikkeling.

Met Motorische Remedial Teaching, kortweg MRT kan een kind gericht oefenen om die bewegingsachterstand in te lopen. Als die achterstand eenmaal is ingelopen, heeft dat een positieve invloed op het gedrag, de concentratie en de leerstoornissen van het kind.

Wil van Rijn werkt in het Centrum voor MRT-ABC met intensieve begeleiding naar een algehele integratie van Aanleg, Bewegingsmogelijkheden en Coördinatieve vaardigheden. Oefening volgens het MRT-concept zal resulteren in Algehele Bewegings Co÷rdinatie.

Wil van Rijn is motorisch remedial teacher. Hij werkt met kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze problemen kunnen liggen binnen het schrijfmotorisch gebied, de sociaal-emotionele vaardigheden, overbewegelijkheid (ADHD) en de voorwaardelijke leervaardigheden. De oorzaken zoekt hij in de al of niet goed doorlopen ontwikkelingsfasen van het kind. Hij doet spelletjes waarbij ze met beide handen dezelfde bewegingen moet maken, afgewisseld met asymetrische handelingen.

Het motto van Wil van Rijn is: bewegen is leren, leren is bewegen.